Om reklamasjonsregler, passivitetsprinsipper og realitetsdrøftelser

av Erik Monsen

Erik Monsen

Erik Monsen er professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen. Han er cand. jur. 1999 og dr. juris 2006.

Sammendrag

Artikkelen gjennomgår og analyserer reklamasjonsregler i sentral kontraktslovgivning. Med denne gjennomgangen som bakteppe drøftes i hvilken utstrekning det kan antas å gjelde ulovfestete reklamasjons-regler. Også rettsvirkningen av for sen reklamasjon blir analysert. I forlengelsen av dette ses nærmere på hva som skal til for at debitor (den misligholdende part) skal kunne tape retten til å påberope for sen reklamasjon. Forfatteren avviser en selvstendig lære om realitetsdrøftelser, og tar til orde for at spørsmålet om tap av reklamasjonsinnsigelse må avgjøres på grunnlag av ulovfestete passivitetsprinsipper.

Logg inn

For å handle på idunn.no eller få tilgang til innhold du har kjøpt tidligere, må du logge inn eller registrere deg som bruker.

 

jv/2010/03

Jussens Venner 03/2010

ISSN Online: 1504-3126

ISSN Print: 0022-6971

PDF av hele heftet (Kjøp 299,-)