Klima og sikkerhet i Arktis

av Svein Vigeland Rottem

Svein Vigeland Rottem

Fridtjof Nansens institutt

(f. 1974), ph.d., er seniorforsker ved Fridtjof Nansens institutt (FNI). Blant hans siste utgivelser er: «The Politics of Security and International Law in Norway’s Arctic Waters» (sammen med Øystein Jensen) i Polar Record, Vol 46, 2010; Hva forsvarer Norge? Det norske forsvarets møte med en ny virkelighet, doktoravhandling, Universitetet i Tromsø 2009; Småstat og energistormakt: Norges sikkerhetspolitiske rolle i nord (2008, sammen med Geir Hønneland og Leif Christian Jensen).

Sammendrag

Klima og sikkerhet i Arktis

Arktis og nordområdene opplever en renessanse. I enkelte analyser hevdes det at konflikter vedrørende regionens naturressurser kan føre til eskalerende maktbruk. Idet isen trekker seg tilbake vil vi kunne se en kamp om ressursene i Polhavet. Spørsmålet er om en slik utvikling vil føre oss inn i en ny kald krig. Vil uløste juridiske spørsmål og forverrede internasjonale relasjoner i kjølvannet av et endret klima føre med seg militær konflikt? I denne artikkelen er blikket rettet mot klimaendringer i Arktis, sosioøkonomiske konsekvenser av en slik utvikling og sikkerhetspolitikk. Ambisjonen er å vise at en fruktbar analyse av sikkerhetspolitiske spørsmål i Arktis må hvile på innsikt om det folkerettslige rammeverket som regulerer virksomhet i regionen, usikkerheten og variasjonen i klimaendringene, sosioøkonomiske utfordringer og muligheter samt en mer edruelig realpolitisk analyse. I artikkelen konkluderes det med at potensialet for et sivilisert Arktis er stort.

Nøkkelord: Arktis | sikkerhet | konflikt | klimaendringer

Abstract

Climate and Security in the Arctic

The Arctic and High North are enjoying a renaissance. According to some observers, interest in the region’s natural resources could take on a military aspect. As the receding ice cap initiates a run for possession of whatever natural resources lie beneath the Arctic Ocean, will it bring us to the brink of a new Cold War? Will unresolved legal issues and deteriorating foreign relations in the wake of climate change create the conditions for armed conflict rather than diplomatic resolution? In this article, climate change, socio-economic consequences and questions of security are addressed. The purpose is to show that a fruitful analysis of security policy challenges in the north must rest on an insight into the international legal framework on which co-existence in the region rests, the variability in climate change projections, socio-economic challenges and opportunities and a sober realpolitik analysis. The article concludes that a description of the situation as «an armed mad dash for resources» seems rather overdrawn.

Key words: Arctic | conflict | climate change | security

Logg inn

For å handle på idunn.no eller få tilgang til innhold du har kjøpt tidligere, må du logge inn eller registrere deg som bruker.