Filmens migrasjon til en digital plattform

av Arild Fetveit

Arild Fetveit

Om Arild Fetveit

Arild Fetveit er lektor ved Institut for medier erkendelse og formidling, Københavns Universitet. Han har forsket på resepsjonsstudier, reality TV, mediekonvergens, musikkvideo og digitalisering av film og fotografi, og skrevet avhandling om det diskursive felt mellom dokumentar- og fiksjonsfilm. Han er tilknyttet forskingsgruppen Nomadikon ved Universitetet i Bergen, og har presentert på en rekke konferanser i Norden og internasjonalt.

Sammendrag

Sammendrag

I et forsøk på å bidra til en styrket konsensus rundt en balansert og sunn posisjon, reiser artikkelen kritiske innvendinger mot sterke posisjoner innenfor debatten Filmens migrasjon til en digital plattform. Den søker således å understøtte en mellomposisjon som hverken betrakter endringen som uten betydning eller som fatal for vår filmatiske opplevelse. Istedenfor søker artikkelen å utvikle en mer presis forståelse av de endringer migrasjonen innebærer når det gjelder sentrale aspekter som indeksikalitet, medial materialitet og ikke minst selve filmbegrepet. Med utgangspunkt i det bildet av migrasjonen som tegnes av henholdsvis D.N. Rodowick i The Virtual Life of Film, og Paolo Cherchi Usai i The Death of Cinema, kommenterer artikkelen innspill i debatten fra Henry Jenkins, Noël Carroll, John Bolton, Stephen Prince, Tom Gunning og andre. Artikkelen argumenterer for produktiviteten av en multidimensjonal forståelse av filmbegrepet. Den avviser i utgangspunktet at filmens og fotografiets indeksikalitet svekkes som følge av migrasjonen til en digital plattform, men poengterer samtidig at mediets økte fleksibilitet kan gi grunnlag for praksiser som modererer og begrenser indeksikaliteten, liksom den gir grunnlag for aktive modereringer av den estetiske fremtoning av mediets materialitet.

Abstract

Abstract

In an attempt to contribute to a greater consensus around a balanced and sound view on the consequences of film’s migration to a digital platform, this article raises issues with a series of strong positions. Thus, it aims to support a middle ground, which neither sees the migration as insignificant nor as fatal to our filmic experience. After having addressed the concept of film itself, the article attempts to devise a more nuanced understanding of the changes the migration entails for key issues like indexicality and media materiality. Starting with the picture evoked by D.N. Rodowick in The Virtual Life of Film, and Paolo Cherchi Usai in The Death of Cinema, the article comments on entries in the debate from Henry Jenkins, Noël Carroll, John Bolton, Stephen Prince, Tom Gunning and others. The article argues in favor of a multi-dimensional concept of "film". It rejects the idea that the indexicality of films and photographs is by necessity weakened by the migration to a digital platform, but also aims to qualify that position further by granting a greater flexibility of the medium that might ground practices that moderate and delimit indexicality, and provides opportunities for active adjustments to the aesthetic appearance of medial materiality.

Logg inn

For å handle på idunn.no eller få tilgang til innhold du har kjøpt tidligere, må du logge inn eller registrere deg som bruker.