ISSN Online: 1891-5760
ISSN Print: 1891-5752
Utgiver: Universitetsforlaget
Privat:
E-tilgang: kr 499
Institusjon:
E-tilgang: kr 699 (ekskl. mva.)

Institusjoner kan legge til 2-50 Samtidige brukere:
Pr. bruker: kr 300 (ekskl. mva.)

Ekfrase

Nordisk Tidsskrift for Visuell Kultur 

Ekfrase: Nordisk Tidsskrift for Visuell Kultur tar sikte på å være det ledende vitenskapelige tidsskriftet for studier av visuell kultur og estetiske uttrykk i Norden. Tidsskriftet orienterer seg tverrfaglig mot visuelle og intermediale disipliner innenfor kunst- og mediefeltet, og skal publisere det beste av forskningen innen visuell kultur i de nordiske landene. Viktige mål er å generere nye innsikter, invitere til debatt, samt å skape en sentral arena for kommende diskusjoner om visuell kultur og estetikk i Norden. Ekfrase vil være toneangivende og forme framtidens studier av visualitet.

Ekfrase kommer med to hefter per årgang. Hvert hefte inneholder fagfellevurderte artikler, bokanmeldelser og intervju/debatt-stoff.

Målgruppen er forskere, lærere og studenter innenfor alle estetiske fagdisipliner på nordiske læresteder, samt fag- og forskningsbiblioteker og andre relevante institusjoner.

Tidsskriftet eies av Institutt for Informasjons- og Medievitenskap ved Universitetet i Bergen, og utgis med støtte fra Nordic Publishing Committee for Journals in the Humanities and Social Sciences og Nomadikon-prosjektet

Redaktører:
Øyvind Vågnes
Asbjørn Grønstad

Redaksjonssekretær:
Anders Gullestad

Redaksjonsråd:
Ina Blom (professor i kunsthistorie, Universitetet i Oslo), Aud Sissel Hoel (førsteamanuensis i medievitenskap, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet); Anders Michelsen (Lektor, Institut for Kunst.og Kulturvidenskap, Københavns Universitet); Kristine Nielsen (Assistant Professor of Art, Illinois Wesleyan University); Joachim Schiedermair (Professor, Ernst Moritz Arndt Universität Greifswald, Tyskland); Astrid Søderbergh Widding (Professor i filmvitenskap, Stockholms Universitet).

Redaksjonens adresse:
Ekfrase: Nordisk Tidsskrift for Visuell Kultur
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Universitetet i Bergen
Postboks 7802
NO-5020 Bergen

E-post:ekfrase@nomadikon.net