ISSN Online: 1504-3088
ISSN Print: 1503-5883
Utgiver: Universitetsforlaget
Privat:
Papir: kr 909
Papir, student: kr 399
E-tilgang: kr 909

Institusjon:
Papir: kr 909
E-tilgang: kr 909 (ekskl. mva.)

Institusjoner kan legge til 2-50 Samtidige brukere:
Pr. bruker: kr 600 (ekskl. mva.)

Arbeidsrett

Arbeidsrett publiserer fagartikler, analyser, kommentarer og debatt om arbeidsrettslige spørsmål.

Tidsskriftet vektlegger fagartikler med analyser av arbeidsrettslige spørsmål, kommentarer til ny rettspraksis, og anmeldelse av arbeidsrettslig litteratur, men formidler også meningsytringer om aktuelle rettspolitiske spørsmål. Internasjonale arbeidsrettslige spørsmål hvor det EU/EØS-rettslige aspektet står sentralt, blir kommentert, og tidsskriftet publiserer jevnlig artikler fra de øvrige skandinaviske forskningsmiljøene.

Arbeidsrett retter seg først og fremst mot jurister, og er en viktig kilde for juridiske rådgivere, advokater og dommere.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

Redaktører
Tarjei Thorkildsen
Nina Melsom
Nina Kroken
Stein Evju

Redaksjonssekretærer
Tron Sundet
Marit B. Frogner

Redaksjonsråd
Alex Borch
Einar Engh
Lars Holo
Christopher Hansteen
Imran Haider 
Mona Næss
Terese Smith Ulseth
Eli Aasheim
Erik Aagaard
Kurt Weltzien 

Redaksjonens adresse
Arbeidsrett
c/o Tron Sundet
Arbeidsretten
Postboks 8015 Dep
0030 Oslo