Hilde Eskild og Benedicte Hambro: Snikk, snakk, snute: En praktisk bok om muntlig fortelling

Fortell, fortell!

Dette er en bok som formidler det aller viktigste ved det å fortelle:

- Nemlig det å starte!

Kunsten å gjøre «hvordan fortelle» til noe som kan angå meg, og ikke noe som noen andre gjør, ja det er for meg det aller viktigste i denne boka. Her bobler det over av ulike fortellervalgmuligheter og fortellerideer. Det er i sannhet en praktisk bok om muntlig fortelling. Og i tillegg får en mange småhistorier med på kjøpet.

For oss som arbeider i skoleverket er det ikke lengre en valgmulighet det å fortelle. I Læreplan-97 har muntlig fortelling/formidling av lærestoffet en framtredende rolle. Så både for skolefolk og for alle andre (les: barnehageansatte, foreldre, besteforeldre, tanter, onkler ...) kan boka fungere som gledelig inspirasjon. I «Snikk, snakk, snute» kan vi blant annet lese oss fram til:
  • Fortellingens historie
  • Hvordan finne fortellinger
  • Hvordan finne sin egen fortellerstil
  • Hvordan strukturere og øve

Side: 230

  • Mange, mange innfallsvinkler og eksempler på hvordan legge til rette for fortelling (fra både voksne og barn)
  • Og at fortelling kan brukes til så mangt
Skulle jeg ønsket meg mer utdyping av noe, måtte det blitt mer plass til nettopp det, hva en fortelling kan gjøre med det enkelte mennesket (barn som voksne). Både på det pedagogiske og det allmennmenneskelige plan. Med andre ord mer av fortellingens vekstringvirkninger. Både som forteller og som lytter. Forfatterne har her valgt å ikke gå i detalj.

Bokas klare styrke er at det både er noe teori, mange praktiske ideer, innfallsvinkler og småhistorier og at det er klart skrevet at det ikke er noe hokuspokus ved det å fortelle! Som de selv skriver: «Det aller viktigste er at du tør å ta det første skrittet og ikke lar deg målbinde av dine egne krav». Boka har mye å tilføre både «gamle» og «nye» fortellere! Og som det også står: «Det er like mange måter å fortelle på som det finnes fortellere»!

Boka er god å holde i og lett å finne fram i. Hele boka bærer preg av en smittende fortellerglede! Så dagens klare anbefaling blir:
  • Løp og kjøp!
  • Bli smitta!
  • Fortell, fortell!